Sary taona 2009

                                                                      

                                                                       

 Sary tamin'ny fetin'ny Ankizy teto Montréal

 

Sary tamin'ny andro fihotazana paoma